Anketa o veb-sajtu Odseka za psihologiju


Molimo vas da odgovorite na nekoliko kratkih pitanja vezanih za vaše iskustvo u korišćenju veb-sajta Odseka za psihologiju.

Vaši odgovori su nam veoma dragoceni za potrebe daljeg unapređenja veb-sajta.

Vaše učešće u anketi je dobrovoljno. Anketa je potpuno anonimna i ne podrazumeva prikupjanje bilo kakvih ličnih podataka.

Rezultati će biti korišćeni isključivo u svrhe unapređenja veb-sajta ili naučno-istraživačke svrhe.

Molimo vas da označite svoj pol.
  Ženski Muški
Ženski
Muški
Molimo Vas da označite svoju ulogu u današnjoj poseti veb-sajta Odseka.
  Nastavnik Odseka Student Odseka Budući student Odseka Drugo
Nastavnik Odseka
Student Odseka
Budući student Odseka
Drugo
Koliko često posećujete veb-sajt Odseka za psihologiju?
  Ovo mi je prvi put Nekoliko puta u semestru Nekoliko puta mesečno Barem jednom nedeljno
Ovo mi je prvi put
Nekoliko puta u semestru
Nekoliko puta mesečno
Barem jednom nedeljno
Koliko vremena provedete na veb-sajtu Odseka prilikom tipične posete?
  Manje od 5 minuta Između 5 i 15 minuta Između 15 i 30 minuta Duže od 30 minuta
Manje od 5 minuta
Između 5 i 15 minuta
Između 15 i 30 minuta
Duže od 30 minuta
Kakav je vaš opšti utisak vezan za korišćenje veb-sajta Odseka za psihologiju?
  Veoma negativan Uglavnom negativan Neutralan Uglavnom pozitivan Veoma pozitivan
Veoma negativan
Uglavnom negativan
Neutralan
Uglavnom pozitivan
Veoma pozitivan

Molimo vas da ocenite različite aspekte korišćenja veb-sajta Odseka tako što ćete izraziti stepen slaganja sa sledećim tvrdnjama.
  Uopšte se ne slažem Uglavnom se ne slažem Nedolučan/na sam Uglavnom se slažem Potpuno se slažem
Početna stranica veb-sajta mi daje jednosavan uvid u njegovu strukturu i logiku korišćenja.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Mislim da budući studenti Odseka mogu lako da nauče kako da koriste veb-sajt.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Bilo mi je lako da naučim kako da se krećem kroz veb-sajt.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Opšti izgled i dizajn veb-sajta je atraktivan.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Informacije koje se nude na veb-sajtu su korisne, potpune i jasne.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
U odeljku Aktuelnosti i vesti pronalazim korisne informacije.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Veb-sajtu češće pristupam sa mobilnih uređaja nego sa računara.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Jezik/terminologija koji se koristi u sadržaju su laki za čitanje i razumevanje.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Uvek znam gde mogu da pronađem informaciju koju tražim.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Opis ponuđen na stranicama predmeta mi je veoma koristan prilikom odabira izbornih predmeta.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Lako i brzo mogu da rezervišem termin za eksperimente.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Informacije koje se nude na veb-sajtu se redovno ažuriraju.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem
Zadovoljan sam brzinom učitavanja stranica veb-sajta.
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Nedolučan/na sam
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem

Da li ste naišli na neki problem ili ste imali negativno iskustvo prilikom korišćenja veb-sajta? Ako jeste, koje?

Koju vrstu informacija bi, po vašem mišljenu, trebalo dodati na veb-sajt?

Da li imate neke konkretne sugestije za poboljšanje veb-sajta Odseka za psihologiju?